Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Isplaćeno skoro 4 miliona dinara na ime redovnih troškova institucija obrazovanja

Iz budžeta grada Leskovca isplaćena je suma od 3,8 miliona dinara na ime pozicije obrazovanje za pokrivanje redovnih troškova funkcionisanja vaspitno-obrazovnih ustanova na teritoriji grada.

Lokalna samouprava grada Leskovca redovno izmiruje račune dospele u Centralni registar faktura što je dokaz finansijske discipline i likvidnosti budžeta. Svi troškovi institucija obrazovanja se isplaćuju bez dana zakašnjenja i u skladu sa pristiglim fakturama, a sve u cilju obezbeđivanja dobrih uslova školovanja i vaspitanja dece.

infocentarjug.rs