COVID-19 Društvo Srbija Vesti

Isplata socijalne pomoći, za korisnike preko 65 godina, biće u skladu sa Instrukcijom o načinu privremene isplate penzija

Predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da se korisnicima prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite, socijalne i zaštite porodice sa decom, koji imaju navršenih 65 i više godina života, ta prava isplaćuju u skladu sa Instrukcijom o načinu privremene isplate penzije, usvojen je danas na sednici Vlade Republike Srbije.

To važi za sva lica koja navedena prava primaju na tekući račun, službeni tekući račun otvoren kod Banke Poštanska štedionica ili putem uplatnice, a nemaju ovlašćena lica za raspolaganje tim sredstvima.

“Briga o starijim građanima u ovom trenutku je veoma važna i mora biti na najvišem mogućem nivou. Naša obaveza je da uradimo sve što možemo kako bismo im pomogli, a posebno u trenutku vanrednog, usred epidemiološke situacije izazvane korona virusom”, rekao je Đorđević.

 

Info centar juga