Leskovac Vesti

Ističe rok za plaćanje akontacija poreza

Gradska uprava za finansije grada Leskovca – Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da akontacije poreza na imovinu i akontacije posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, dospevaju  za plaćanje 16. maja 2016. godine.

Mole se obveznici da svoje obaveze blagovremeno plate, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, navodi se u saopštenju lokalne poreske administracije Leskovca.