Bojnik Društvo Lebane Leskovac Medveđa Vesti

Istraživanje stavova učesnika u saobraćaju

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije je 2014. godine realizovala prvo nacionalno istraživanje stavova učesnika u saobraćaju o bezbednosti saobraćaja i rzicima u drumskom saobraćaju. Istraženi su stavovi u vezi sa upotrebom sigurnosnih pojaseva, vožnjom pod uticajem alkohola, prekoračenjem brzine, u vezi sa kažnjavanjem učesnika u saobraćaj i dr. U cilju praćenja promena stavova i ažurnosti podataka u toku 2017. godine ponovo se realizuje istraživanje stavova učesnika u saobraćaju u Republici Srbiji. U skladu sa tim, u toku je realizacija projekta istraživanje stavova učesnika u saobraćaju, koju za potrebe Agencije za bezbednost saobraćaja realizuju MHM-projekt d.o.o. Novi Sad i Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.

Stavovima stanovništva o bezbednosti saobraćaja i rizicima u drumskom saobraćaju se u zemljama Evropske unije daje veliki značaj, kada je u pitanju analiza trenutnog stanja bezbednosti saobraćaja i planiranje budućih mera i aktivnosti za unapređenje stanja bezbednosti saobraćaja. Dosadašnja istraživanja na ovom polju su pokazala da većina učesnika u saobraćaju zna da je određeno ponašanje u saobraćaju nebezbedno ili zakonski nedozvoljeno, ali ima pogrešan stav o tome. Česti su slučajevi da učesnici u saobraćaju smatraju da neće dovesti u opasnost sebe i druge učesnike ako se ponašaju nebezbedno u saobraćaju ili ne poštuju pozitivne zakonske odredbe i sl. Zbog toga je važno istražiti stavove stanovništva i uočiti koje su oblasti najurgentnije, kada je u pitanju preventivno delovanje i promena svesti stanovnika o značaju bezbednog učešća u saobraćaju.

Kako bi se dobili što pouzdaniji podaci potrebno je da se ispita što veći uzorak stanovništva i da se obuhvati stanovništvo svake lokalne samopurave na teritoriji Republike Srbije. Stoga vas molimo da pružite podršku i uzmete aktivno učešće u ovom istraživanju.

U prilogu je link sa online Upitnikom, koji je sačinjen za potrebe istraživanja i koji je potrebno da popuni što veći broj stanovnika. Predlažemo da link sa Upitnikom objavite na sajtu Vaše lokalne samopurave, na fejsbuk stranici Vašeg Saveta i na drugim internet stranicama gde smatrate da pristupa veliki broj građana iz Vaše lokalne samouprave i da Upitnik, po mogućstvu, pošaljete što većem broju lica kako bi isti popunili.

Prema planu izrade Projekta, predviđeno je da se anketno istraživanje (popunjavanje Upitnika) sprovede do kraja avgusta meseca, pa vas u skladu sa tim, molimo da se pridržavate ovih rokova. Obaveštavamo Vas, takođe, da ćemo Vam kraja 2017. godine, a nakon završetka projekta, dostaviti najvažnije rezultate ovog istraživanja, koje možete koristiti za planiranje kampanja preventivno-promotivnih aktivnosti u Vašoj lokalnoj samopuravi, a sve u cilju smanjenja stradanja stnovništva u saobraćaju.

Online Upitnik je dostupan putem sledećeg linka:
https://goo.gl/forms/ok65SAAI1mWDrnUp1