Leskovac Vesti

IZ REPUBLIČKOG BUDŽETA ZA BUDŽET GRADA LESKOVCA 60 MILIONA DINARA

Pred Novu godinu, iz budžeta Republike Srbije, gradu Leskovcu preneto je 60 miliona dinara.

Jedan deo ovih sredstava biće iskorišćen za izmirenje obaveza po osnovu konkursa za subvencije poljoprivrednicima iz 2015. godine. Isplatom ovih subvencija, 640 gazdinstava dobiće novac za unapređenje svoje proizvodnje.

Deo novca biće upotrebljen i za realizaciju preostalih mera u okviru Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje. Reč je o merama – „nova radna mesta“, „stručna praksa“ i „obuka kod privatnog poslodavca“.

Njihovim sprovođenjem biće omogućeno zapošljavanje 55 lica, 15 studenata koji su završili osnovne akademske studije sa prosečnom ocenom preko 9, dobiće mogućnost da obavi praksu kod različitih poslodavaca, a 20 lica završiće obuku kod privatnih poslodavaca.