Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Vesti

Javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja opštine Lebane za period 2023 – 2030: Predloge i ideje možete slati mejlom ili poštom do 10. decembra

Od danas 25. novembra do 10. decembra biće organizovana javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja opštine Lebane za period 2023 – 2030. Formular za popunjavanje dostupan je na sajtu opštine Lebane, a sve svoje predloge i ideje možete slati na mejl adresu planrazvoja@lebane.org.rs ili poštom na adresu „Opština Lebane ul. Cara Dušana 116, 16230 Lebane, Srbija“, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Plana razvoja Lebane za period od 2023. do 2030. godine“ najkasnije do 10 časova 10.12.2022. godine. Primedbe, predlozi i sugestije podnose se isključivo u pisanoj formi na obrascu datom u prilogu 1 (Obrazac za prijavu predloga, primedbi i sugestija) ovog Programa.

Javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja sprovodi se putem partnerstva (uključivanje predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora u javnu raspravu), informisanja (javno obaveštenje o predmetu i toku sprovođenja javne rasprave) i obezbeđivanju javne dostupnosti razvojnog dokumenata. Na ovaj način u potpunosti se poštuju načela partnerstva, participativnosti, transparentnosti i otvorenosti. Učesnici u javnoj raspravi su članovi koordinacionog tima i tematskih radnih grupa za pripremu Nacrta Plana razvoja i svi subjekti zainteresovani za oblasti koju obrađuje Nacrt Plana razvoja. U tom smislu subjekti su građani, privrednici, preduzetnici, predstavnici opštinske uprave, stručnjaci angažovani u administraciji, javnim institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostali predstavnici iz javnog, privatnog, civilnog sektora i naučno-istraživačkog sektora.

Danas je Nacrt Plana razvoja predstavljen i na otvorenom partnerskom forumu u Skupštinskoj sali OU Lebane u prisustvu svih članova radne grupe koji su dali doprinos u sastavljanju ovog Nacrta.

Po okončanju javne rasprave primljene predloge, primedbe i sugestije razmatraće Koordinacioni tim i zauzeće stav o njihovom prihvatanju, delimičnom prihvatanju ili ne prihvatanju. Koordinacioni tim će po izvršenoj analizi primljenih primedbi, predloga i sugestija u javnoj raspravi sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i isti zajedno sa finalnim nacrtom Plana razvoja dostaviti Opštinskom veću opštine Lebane na dalje postupanje.

Obrazac-za-predloge

infocentarjug.rs