Lebane

JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica

Na osnovu člana 66. Statuta opštine Lebane („Službeni glasnik opštine Leskovac“, broj 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 i 27/2015) i člana 5. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama 04 br. 02-358/2 od 05.11.2018. godine, opštinsko veće opštine Lebane, na sednici održanoj dana 05.12.2018.godine, raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA OPŠTINE LEBANE

Javni konkurs se raspisuje za projekte crkava i verskih zajednica na području opštine Lebane koji se realizuju u 2018. godini.

Ukupan iznos sredstava opredeljenih za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica je 3.000.000,00 dinara.

Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica predviđena su za obavljanje graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti, za investicione radove na crkvenim hramovima i drugim sakralnim objektima, izgradnju novih crkvenih hramova, obnovu postojećih crkvenih hramova koji su bez obnove duže vremena, a posebno crkvenih hramova koji su spomenici kulture, obnovu parohijskih domova, uređenje i revitalizaciju prostora verskih grobalja, izgradnju i obnovu kapela na grobljima, izgradnju novih i obnovu propalih tornjeva i zvonika, kao i pribavljanje zemljišta za izgradnju novih verskih objekata, i uređenje prostora oko novih i postijećih verskih objekata, obnovu ikona, oslikavanje unutrašnjosti hramova, stavljanje novih fasada i krečenje crkvenih hramova, obnovu propalog krova koji prokišnjava, presecanje i saniranje vlage na crkvenim zidovima, uređivanje prostora oko crkve – ozelenjavanje, izgradnja pristupnih staza i obezbeđivanje klupa za sedenje, obnovu propalih ograda oko crkve, dobrotvorne i humanitarne aktivnosti, kao i druge aktivnosti socijalne zaštite, organizovanje tradicionalnih godišnjica i datuma koji su posvećeni imenu koje crkva nosi, organizovanje crkvenih manifestacija, negovanje i razvoj rada crkvenih horova i njihovog učešća na horskim festivalima, izdavačku i naučnu delatnost, naučna istraživanja vezana za crkvu, organizovanje stručnih, naučnih skupova.

Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs imaju crkve i verske zajednice na području opštine Lebane, koje su registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama.

Prijavu i obrazac preuzeti sa linka ispod

http://www.lebane.org.rs/izdvajamo/javni-konkurs-za-projekte-crkava-i-verskih-zajednica/