Lebane

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja

JAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata za ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Lebane u 2021. godini

PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Lebane za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Lebane u 2021. godini (u daljem tekstu: Konkurs). Raspisuje se za sufinansiranje projekta za proizvodnju medijskih sadržaja radi podizanja kvaliteta informisanja građana koji žive na teritoriji opštine Lebane i ostvarivanje drugog javnog interesa u oblasti javnog informisanja u skladu sa članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.

Cilj je podizanje kvaliteta informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana opštine Lebane, o radu organa lokalne samouprave u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva, zaštite dece i mladih, obrazovanja, nauke, sporta, kulture, turizma, privrede, zapošljavanja i samozapošljavanja, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, podizanja kvaliteta informisanja osoba sa invaliditegom, odnosno radi podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina.

Raspisuje se jedan javni poziv za 2021. godinu i pri tome se vodi računa o strateškim opredeljenjima lokalne samouprave, odnosno opštine Lebane u oblasti javnog informisanja.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija traje do 31.12.2021. godine.

DOKUMENTACIJA:

Javni konkurs mediji
obrazac-1-Budzet-projekta
obrazac-1-Prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja
obrazac-2-Finansijski-deo-izvestaja
obrazac-2-Narativni-i-finansijski-izvestaj