Bojnik Jablanički okrug Jug Srbije Vesti

Javni poziv za saradnike-popisivače u Bojniku

Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi a u skladu sa Memorandumom o saradnji između International Managemenr Group (IMG) i Opštine Bojnik u vezi sprovođenja Programa „Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji“ Faza 2 – Reforma poreza na imovinu, i na osnovu Rešenja predsednika opštine Bojnik o obrazovanju Komisije za izbor saradnika (popisivača) na terenu br 78/18 od 13.04.2018. godine, Komisija za izbor saradnika (popisivača) na terenu objavljuje javni poziv za 4 saradnika (popisivača) na terenuu projektu „Refoma poreza na imovinu“

Pozivaju se zainteresova na lica sa područja opštine Bojnik koja su prijavljena kao nezaposlena u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje da se prijave do 20. aprila sa dokumentacijom u vremenu od 7 do 15 časova u Pisarnici Opštinske uprave opštine Bojnik.

Popisivači biće angažovani u popisu imovine poreskih obveznika na teritoriji opštine Bojnik u vezi sprovođenja Projekta „Opštinski ekonosmki razvoj u Istočnoj Srbiji 2017. – 2021. Faza 2. Bliže informacije možete dobiti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u opštinskoj upravi Bojnik ili kao i na zvaničnom sajtu opštine Bojnik.