Lebane Vesti

JKP "Vodovod" Lebane – Voda se može koristiti za piće i pripremanje hrane

Zavod za javno zdravlje Leskovac je nakon saniranja havarije na magistralnom cevovodu (pucanje cevi prečnika fi-200 mm na mestu zvanom „Đelin Do“, u gornjem toku reke Šumanke koja je bila u visokom vodostaju, pa su se stvorili problemi u skretanju reke kako bi se prišlo cevi u cilju saniranja kvara), kao i nakon ponovnog uspostavljanja prerade vode i preduzetih svih sanitarno-tehničkih mera i uspostavljanja redovnog vodosnabdevanja, u cilju zaštite zdravlja stanovništva i sprečavanja pojave crevnih zaraznih bolesti, izvršio tri uzastopna vanredna uzorkovanja vode za piće.
Sva tri dana ukupno je uzeto 9 uzoraka vode iz distributivne mreže.

Svi uzorci vode za piće uzorkovani u distributivnoj mreži lebanskog vodovoda 12.,13. i 14.02.2017. godine su higijenski ispravni, kako u fizičko-hemijskom tako i u mikrobiološkom pogledu, saglasno Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ 42/98, 44/99).

Na osnovu izvršenih analiza, voda iz JKP „Vodovod Lebane“ Lebane može se koristiti za piće i pripremanje hrane, navodi se u saopštenju JKP „Vodovod“ Lebane.