Lebane Vesti

Karijerno vođenje i informisanje TŠ „Vožd Karađorđe“ Lebane

Seminar karijernog vođenja i informisanja u okviru projekta “Podsticanje zapošljavanja mladih” nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ održan je i u Lebanu sa učenicima treće godine srednje Tehničke škole “Vožd Karađorđe”.

Lebane – Radioničarskim radom, učesnicima seminara predstavljen je petofazni model profesionalne orijentacije kao i mogući načini planiranja i građenja karijere. Kroz samospoznaju, informisanje o zanimanjima i putevima obrazovanja, realne susrete i donošenje odluke, projekat ima za cilj da osnaži, osvesti i prepozna kompetencije mladih za izbor fakulteta i/ili zanimanja odnosno informiše učesnike o zanimanjima i putevima obrazovanja koji će im pomoći u procesu samostalnog donošenja odluke o odlasku na tržište rada ili nastavku školovanja.

STS ,,Vozd Karadjordje,, seminar

Realizatori seminara su GIZ, grad Leskovac i Kancelarija za mlade, a voditelji obuke Milan Dimitrijević i Tijana Popović, u saradnji sa mentorom i koordinatorom projekta Nevenom Dimić, predstavili su ključne aktivnosti definisane projektnim standardom. Na seminaru je prisustvovalo 12 učenika, od toga 2 mladića i 9 devojaka.