Të gjithë duhet të dimë

„KËTI PROBLEMI DUHET TI QASEMI SISTEMATIKISHT “ – MILLENA MLADENOVIQI – PSIKOLOGE „NIKOLLA TESLLA“ MEDVEGJË

  • Cilat janë abuzimet më të shpeshta të fëmijëve në internet që takuat?

Fëmijët dhe të rinjtë  me një fjalë sot jetojnë  në internet, komunikojnë më shumë nëpërmjet rrjeteve sociale sesa drejtpërdrejt . Ata shpesh nuk janë në dijeni të rreziqeve me të cilat përballen në internet. Shumë konflikte dhe sjellje abuzive në shkollë rrjedhin nga bisedat  e tyre në facebook , instagram, viber…

  • Edhe pse ky abuzim është i kohëve të fundit, sa është i rrezikshëm? Pra, si mund të ndikojë në sjelljen dhe psikologjinë e fëmijëve?

Shpesh ndodh që shoqet  ose shokët në shkollë janë rrah për shkak se  dikush ka komentuar dicka në facebook.  Ka raste më serioze që fëmija përjeton dhunë psiqike , kërcënime, poshtërim dhe fyerjeve përmes rrjeteve sociale. Për të rinjtë në moshën adoleshente komunikimi përmes rrjeteve sociale është me rëndësi të madhe, prandaj  ofendimet dhe kërcënimet e dërguara në këtë mënyrë,  janë shumë të vështira për të mbijetuar. Dikush tërhiqet në vete, bëhet i shqetësuar, i mërzitur, i tensionuar. Ose ata bëhen agresivë dhe të dhunshëm ndaj shokëve të tyre.

Një tjetër problem  i rrezikshëm është se të rinjtë priren të ndajnë intimitetin e tyre duke telefonuar miqtë në rrjetet sociale, identiteti i të cilëve shpesh është i panjohur.

Postojn  fotografi të ndryshme, por nuk janë të vetëdijshëm se gjithçka që është postuar në internet një herë, mbetet aty përgjithmonë dhe në një moment ky material mund të keqpërdoret.

  • Një përqindje e madhe e fëmijëve kan meritat e veta në arsimimin e tyre, sepse prindërit nuk kanë kohë për këtë. Sa është ky problem i madh në botën e sotme në të cilën teknologjia, zakonet dhe nevojat e njerëzve po ndryshojnë me shpejtësi të lartë?

Është e vërtetë që prindërit kanë më pak kohë për fëmijët e tyre, për shkak të një numri të madh të detyrimeve, orëve më të gjata, udhëtimit nga shtëpia në punë etj,Ka raste më të shpeshta të fëmijëve që jetojnë vetëm me një prind. . Prandaj, këti  problemi duhet qasur  në mënyrë sistematike, për të përfshirë shkollën dhe institucionet e tjera (qendrat e këshillimit të të rinjve, qendrat për punë sociale …). Nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme mësimore dhe jashtëmësimore, shkolla mund t’i kushtojë më shumë vëmendje këtij problemi. Për shembull, orët  e edukimit qytetar është një mundësi e mirë për ta marrë atë në konsideratë nëpërmjet lëndëve të tjera, duhet të zhvillohet vetëdija e fëmijës për rreziqet e përdorimit të internetit dhe teknologjive moderne.

  • Si psikolog, çfarë këshilla do t’u jepnit fëmijëve dhe prindërve, kur është e sigurt të përdoren teknologji të reja?

Unë do t’i këshilloja fëmijëve të mos pranojnë kërkesat e njerëzve të panjohur, të mos komunikojn  me askënd, nëse nuk janë të sigurt se kush është, të mos tregojnë fjalëkalimet e tyre të e-mailit e kështu me radhë; të mos postojn  foto  të cilat nuk do ju tregonin shokëve  të klasës, të bisedojn me  prindërit ose dikë nga shkolla, nëse ata kishin një përvojë të pakëndshme.

Prindërit I këshilloj që të gjejnë  kohë për fëmijët e tyre, sepse fëmijët janë gjëja më e vlefshme që kemi, për të vëzhguar atë që fëmijët bëjnë online, dhe për të kuptuar se për fëmijët e tyre rrjeti social është një „botë e vërtetë“ dhe se çdo përvojë negative atje  mund të lënë pasoja të përhershme në zhvillimin e tyre mendor dhe madje të rrezikojnë jetën e tyre.

 

Projekti “ Të gjithë duhet të dimë“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Pikëpamjet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e autoritetit që i ka ndarë fondet.