Bojnik Lepota Medveđa Vesti

Koju srednju školu odabrati?

Ovih dana aktuelan je upis u srednje stručne škole i gimnazije. Osmaci su već popunili liste želja, a evo za koje obrazovne profile su mogli da konkurišu u srednjim školama u Lebanu, Medveđi i Bojniku.

Lebane/Medveđa/Bojnik – U dve srednje škole u Lebanu ima ukupno 210 slobodni mesta sa buduće srednjoškolce.
Od ovog broja Gimnazija u Lebanu upisuje 3 odeljenja sa ukupno 90 učenika na dva smera i to 30 učenika na Društveno-jezičkom smeru i 60 učenika na Prirodno matematičkom smeru.
Zgrada Gimnazije i STS „Vožd Karađorđe“ u Lebanu
U STŠ „Vožd Karađorđe“ u odnosu na prošlu školsku godinu postoje i neki noviteti. Naime od ove godine uveden je novi smer „Trgovac“ u trogodišnjem trajanju. Inače ova škola upisuje učenike za područja rada mašinstvo i obrada metala, trgovina, ugostiteljstvo, turizam i saobraćaj. U ovoj obrazovnoj ustanovi ima slobodnih 120 mesta. Na smeru Mašinski tehničar motornih vozila 30 učenika, na smeru Finansijski tehničar 30 učenika, na smeru Tehničar drumskog saobraćaja 30 učenika, navedeni smerovi su u četvorogodišnjem trajanju i na novom smeru u trogodišnjem trajanju Trgovac 30 učenika.

 

Tehnička škola „Nikola Tesla“ Medveđa
U Srednjoj tehničkoj školi „Nikola Tesla“ u Medveđi nastava se odvija na srpskom i albanskom jeziku. U školi se obrazuju kadrovi na dva područja rada, Mašinstvo i obrada metala i Ekonomija, pravo i administracija. Ima ukupno 120 slobodnih mesta za buduće srednjoškolce od toga 30 na smeru Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje u četvorogodišnjem trajanju i po 15 učenika na smerovima Mehaničar grejne i rashladne tehnike i Automehaničar u trogodišnjem trajanju. U školi se upisuju po 30 učenika na smeru ekonomski tehničar u četvorogodišnjem trajanju (1 odeljenje na srpskom  i 1 odeljenje na albanskom jeziku).

 

Tehnička škola „Boško Krstić“ Bojnik
Tehnička škola „Boško Krstić“ u Bojniku upisuje učenika za dva područja rada Ekonomija, pravo i administracija i Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane. Škola će u novu školsku godinu upisati 90 učenika u tri odeljenja. Na smeru Finansijski tehničar 30 učenika u četvorogodišnjme trajanju, 30 na smeru Poljoprivredni tehničar takođe u četvorogodišnjem trajanju i 30 učenika na smeru Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike u trogodišnjem trajanju.