Bujanovac Medveđa Preševo Vesti

Konkurs za dodelu sredstava za subvencije privrednim subjektima u privatnom vlasništvu

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije o prihvatanju programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencije privrednim subjektima u privatnom vlasništvu u 2016. godini u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, 05 broj 401 – 3803/2016-1 od 08.04.2016. godine, vršilac dužnosti direktorke Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa (u daljem tekstu: Služba Koordinacionog tela), dana 06. septembra 2016. godine raspisuje KONKURS za dodelu sredstava za subvencije privrednim subjektima u privatnom vlasništvu u 2016. godini  u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Medveđa/Bujanovac/Preševo – Širi tekst konkursa i sve potrebne obrasce možete preuzeti na sledećom linkovima:
Širi tekst konkursa

Program subvencija za privredne subjekte u 2016

Smernice za popunjavanje prijava 1A i 1B

Obrazac 1A – prijava predloga projekta za meru 1

Obrazac 1B – prijava predloga projekta za meru 2
Obrazac 2 – Izjava o saglasnosti sa uslovima poziva
Obrazac 3 – Obrazac troškova