Bujanovac Medveđa Preševo Vesti

Konkurs za dodelu stipendija učenicima iz Medveđe, Bujanovca i Preševa

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medeđa raspisala je konkurs za dodelu stipendija učenicima sa područja opština Preševo, Bujanovac i Medveđa za period školske 2016/17.godine.

Medveđa – Opšti uslovi su da su učenici državljani Republike Srbije i da imaju prebivalište na teritoriji opštine Medveđa, da su prvi put školske 2016/17 godine upisali prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu srednjih škola u Medveđi, Lebanu ili Leskovcu obrazovanih odlukom Ministarstva prosvete Republike Srbije, da su tokom prethodnog školovanja ostvarili vrlo dobar ili odličan uspeh i da tokom prethodnog školovanja nisu ponavljali nijedan razred i da su imali primereno vladanje.
Rok za prijavljivanje na Konkurs je do 23.septembra 2016.godine do 15.30 časova.
Konkursni obrasci se mogu preuzeti sa internet stranice Koordinacionog tela na adresi (www.kt.gov.rs) i u uslužnom centru opštinske uprave Medveđa.
Sve prijave se predaju u uslužnom centru opštinske uprave u Medveđi, Jablanička 48 najkasnije do 23.septembra 2016.godine.
Na kraju važna napomena: ove godine lična karta za starije od 16 godina je obavezna, zato je potrebno da učenici koji ne poseduju ličnu kartu regulišu na vreme; jer sva potrebna dokumenta za prijavu na konkurs moraju biti uredno i čitko popunjena, neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje.