Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Srbija Vesti

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta opštine Lebane

Na osnovu člana 10. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Lebane 04 br 400-242/2 od 08.02.2019. god i čl. 65. Statuta opštine Lebane („Službeni glasnik grada Leskovca“, broj 08/19), predsednik opštine Lebane, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA
FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA OPŠTINE LEBANE
OSTALA UDRUŽENJA

Javni konkurs se raspisuje za projekte udruženja na području opštine Lebane koji se realizuju u 2022. godini.
Sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja utvrđuju se odlukom o budžetu opštine Lebane za svaku budžetsku godinu i mogu se koristiti samo do visine sredstava utvrđenih istom odlukom.
Ukupan iznos sredstava opredeljenih za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja je 11.000.000,00 dinara.

I Pod programima i projektima udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Lebane, podrazumevaju se programi i projekti iz oblasti:

– socijalne inkluzije i razvoja socijalnih usluga u zajednici;
– društvene brige o deci;
– podsticanje nataliteta;
– programa za omladinu;
– zaštite žrtava porodičnog i vršnjačkog nasilja;
– aktivnosti penzionerskih organizacija;
– humanih i drugih programa koji isključivo i neposredno slede javne potrebe opštine Lebane;
– zaštita lica sa invaliditetom;
– zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava;
– afirmisanje načelna rodne ravnopravnosti i razvijanje politike jednake mogućnosti;
– zdravstvene edukacije;
– obrazovanje nauke i informisanja;
– održivog razvoja u zajednici;
– zaštite životinja;
– zaštita i unapređenje životne sredine;
– promocija razvoja privrednih delatnosti (turizam, ugostiteljstvo, stari i retki zanati i dr), zadrugarstva i dr;
– razvoja civilnog društva i
– kulture (književnosti, muzike, likovne umetnosti, pozorišne umetnosti, umetničkih igara i dr).

II Pravo na korišćenje sredstava imaju udruženja koja program i projekat realizuju na teritoriji odnosno u interesu građana opštine Lebane.

III Prijave na javni konkurs se podnose Komisiji na prijavnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Konkursna dokumentacija sadrži:
– prijavni obrazac
– obrazac opisa programa i projekta;
– obrazac plana aktivnosti;
– overenu fotokopiju statuta, u slučaju da se osnivački akt ne nalazi na zvaničnom sajtu registracionog organa;
– pisanu izjavu da će dodeljena sredstva biti namenski utrošena;
– pisanu izjavu i ugovor o partnerstvu;
– biografiju koordinatora projekta i ključnih stručnjaka.

obrazac-1-Prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja-1

OBRASCI:

  1. Prilog-2-Budzet-OSTALA-udruzenja-Lebane-2022
  2. PRIJAVNI-OBRAZAC-Лебане-2022
  3. PLAN-AKTIVNOSTI-ZA-NAREDNI-PERIOD-1-Лебане-2022
  4. OBRAZAC-OPISA-PROJEKTA-1-Лебане-2022doc
  5. IZJAVA-PARTNERA-PROJEKTA-PROGRAMA-1-Lebane-2022
  6. Izjava-da-ce-sredstva-biti-namenski-utrosena-1-Лебане-2022