Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Srbija Vesti

Konstituisan Odbor za urbanizam, stanovanje i izgradnju SKGO – Sednicom predsedavao Ivan Bogdanović, predsednik opštine Lebane

Prva, konstitutivna sednica Odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju održana je 14. oktobra u Beogradu. Odbor je konstituisan uz prisustvo 16 članova, sednicom je predsedavao Ivan Bogdanović, predsednik opštine Lebane. Za zamenika predsedavajućeg Odbora izabrana je gradska opština Zvezdara.

Članovima Odbora predstavljena je nedavno izrađena Analiza propisa i prakse utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekata. Članovi Odbora pohvalili su izrađenu analizu i potvrdili potrebu da se o primeni člana 70 Zakona o planiranju i izgradnji i dalje diskutuje, posebno ukazavši na potrebu ujednačavanja prakse postupanja područnih službi za katastar nepokretnosti. Najavljeno je održavanje onlajn radionica na ovu temu namenjenih zaposlenima u odeljenjima za urbanizam i imovinsko pravne poslove.

Predstavnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predstavio je nedavno usvojeni Pravilnik o klasifikaciji namena i planskih simbola u dokumentima prostornog planiranja. Ovaj Pravilnik usvojen je u avgustu 2020. godine sa ciljem da se ujednače grafički simboli u urbanističkoj dokumentaciji. Sugerisano je odeljenjima za urbanizam da u postupku pripreme planova obrađivačima skrenu pažnju na obavezu primene ovog Pravilnika. Istovremeno su članovi odbora pozvani da sugerišu ukoliko ima potrebe za izmenom i dopunom ovog podzakonskog akta.

 

Članovi Odbora usvojili su dokument „Smernice za dalju afirmaciju koncepta održive urbane mobilnosti među članicama SKGO“. Ovaj dokument je sačinila radna grupa koju je Odbor imenovao u prethodnom sazivu. Dokument sadrži preporuke za saradnju sa nacionalnim organima, preporuke za gradove i opštine i preporuke za SKGO. Jedna od preporuka je i da Radna grupa za održivu urbanu mobilnost nastavi sa radom, sa ciljem praćenja daljeg razvoja održive urbane mobilnosti u gradovima i opštinama u Srbiji.

Članovi odbora su u nastavku sednice dali predloge za teme i pravce delovanja Odbora za naredni period. Delegirane su teme u oblasti stanovanja i stambene politike, ozakonjenja, primene urbanističkih planova, međusektorske saradnje i drugo.