Leskovac Vesti

Kukuruz u dobrom stanju

Pod kukuruzom je setvene 2016. godine zasejano oko 18000 ha. Temperaturni uslovi omogućili su ratarima sa područja Jablaničkog okruga da ovog proleća nešto ranije počnu setvu kukuruza na svojim parcelama, kaže Jelena Stojiljković iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac.

Leskovac – Kako naglašava Stojiljkovićeva dugi sunčani intervali i visoke dnevne temperature uslovile su da se zemljište zagreje i prosuši. Ovi meteorološki podaci omogućili su da setva kukuruza u pojedinim regionima počne već početkom aprila. Višegodišnja ispitivanja pokazuju da se u sušnim godinama najviši prinosi postižu u ranijim rokovima setve. Početkom maja bilo je zasejano na 80 % površina. 
Kukuruz 1Na području Leskovca, 26. aprila zabeležena je i pojava prizemnog mraza inteziteta do -20C  u ranim jutarnjim časovima koji je uslovio štete na tek izniklim usevima soje, kukuruza i suncokreta iz ranih rokova setve. Tada je proizvođačima savetovano da obave folijarnu prihranu useva u što kraćem roku kako bi se biljke što lakše oporavile od stresne situacije. Nakon ove prihranje i zaštite od korova biljke su se oporavile i sada je stanje zadovoljavajuće, kažu u PSSS Leskovac.
Zavisno od hibrida i rokova setve kukuruz se nalazi u različitim fazama, od faze desetog lista do faze metličenja, a na pojedinim parcelama kukuruz se nalazi u fazi svilanja i oprašivanja. U ovoj fazi kukuruzu je potrebno navodnjavati, za slučaj da se nastavi period bez kiše. Potrebe za vodom u pojedinim fazama rasta i razvića nisu iste, tako da od nicanja do faze 7-8 listova kukuruz koristi oko 12% ukupnih potreba za vodom. U periodu metličenja troši oko 19%, a u periodu cvetanja potrošnja vode je i do 23%. Najveća potrošnja je u periodu cvetanje-završetak oplodnje: 28-30%. Ostatak se troši u periodu nalivanja zrna. Kritičnim periodom kukuruza u zahtevima prema vodi smatra se period 10 dana pre metličenja do perioda 20 dana posle početka cvetanja. Nedostatak pristupačne vlage za biljke u ovom periodu može imati veliki uticaj na prinos i ne može se nadoknaditi u kasnijim fazama razvoja. Sušni period  u razvoju kukuruza rezultira povećanom sterilnošću biljaka, a javlja se i krezubost klipova, naglašava savetodavac iz PSSS Leskovac Jelena Stojiljković.