Lebane Vesti

Lebane: Javni radovi u Centru za socijalni rad

Centar za socijalni rad iz Lebana počeo je sa sprovođenjem javnih radova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Lebane – Realizacija projekta Javnih radova otpočela je 22. aprila, a isti će se trajati naredna tri meseca. Na javnim radovima angažovano je jedanaest lica sa invaliditetom sa teritorije opštine Lebane, koja su na privremenim i povremenim poslovima na sređivanju arhive Centra i na drugim administrativno-tehničkim poslovima u Centru za socijalni rad, objavljeno je na zvaničnom sajtu opštine Lebane.
“Cilj ovakvih javnih radova je uključivanje što većeg broja ljudi iz najosetljivijih kategorija stanovništva sa kojima Centar direktno sarađuje pružajući im pomoć i podršku u ostvarivanju svojih prava i korišćenja nekih od usluga socijalne zaštite”, objasnila je direktorka Centra za socijalni rad, Dragana Gocić Vukadinović.
Dragana Gocić Vukadinović, direktorka Centra za socijalni rad u Lebanu
Ona je dodala da se, radnim angažovanjem kroz javne radove, ovim licima omogućuje da se upoznaju sa radom centra i daju svoj lični doprinos u skladu sa svojim mogućnostima, u njegovom funkcionisanju.
“Najveći podsticaj i entuzijazam za dalji rad nam pruža zadovoljstvo i osmeh ljudi koji se u rad uključuju na ovakav način, od kojih neki i po prvi put postaju deo radnog kolektiva”, zaključuje direktorka Dragana Gocić Vukadinović.
Za nepune dve godine preko Centra za socijalni rad u Lebanu angažovano je više od trideset ljudi, prenosi zvanični portal opštine Lebane.
Izvor: www.lebane.org.rs