Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Vesti

LEBANE: NACRT PDR-a “Poslovna zona u ulici Nikole Tesle”

Opštinska uprava opštine Lebane, Odeljenje za urbanizam, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ br. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14 i 83/18) i člana 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS“ broj 64/15)

OGLAŠAVA JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE “POSLOVNA ZONA U UL. NIКOLE TESLE”

Javni uvid za nacrt Plana detaljne regulacije “Poslovna zona u ul.Nikole Tesle” obaviće se u trajanju od 30 dana u vremenu od 23.11.2018.godine zaključno sa 23.12.2018.godine. Materijal za javni uvid, biće izložen, svakog radnog dana, u kancelariji br.19, u Odeljenju za urbanizam, ul. Cara Dušana br. 116 u vremenu od 10 do 14 časova, kao i na internet strani – sajtu opštine Lebane (www.lebane.org.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja će vršiti uvid u izloženi materijal za javni uvid, Odeljenje za urbanizam, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć, u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja, odnosno pružanje potrebnih informacija i stručne pomoći je Branko Dojčinović.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal, mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida na nacrt planskog dokumenta u pisanom obliku, Opštinskoj upravi opštine Lebane, Odeljenju za urbanizam, 16230 Lebane, ul.Cara Dušana br. 116, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 23.12.2018.god.

Po završenom javnom uvidu, održaće se javna sednica Кomisije za planove Opštine Lebane 26.12.2018. godine (utorak) u 11.00 sati u zgradi Opštinske uprave opštine Lebane. Javnoj sednici mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica koja su u pisanom obliku podnela primedbe i sugestije u toku trajanja javnog uvida, koje mogu obrazložiti pred Кomisijom za planove.

 

(Opština Lebane)