Jablanički okrug Jug Srbije Lebane

Lebane: Obeležen Svetski dan zdravlja pod sloganom “Primarna zdravstvena zaštita – osnov univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom”

Crveni krst Lebane i patronažna služba Doma zdravlja Lebane u petak su organizovali akciju provere krvnog pritiska i nivo šećera u krvi povodom Svetskog dana zdravlja,  koji se prema Kalendaru javnog zdravlja,  obeležava 7. aprila.

Akcija je organizovana u centru grada, gde su na štandu delili promotivni materijal, a svakom pesetiocu štanda i jabuku kao simbol zdravlja.Našoj akciji se odazvalo 80-ak gradjana.

Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na zdravlje.Ljudi treba da imaju dovoljno informacija o zdravlju i o potrebnim uslugama da bi na odgovarajući način vodili računa o svom zdravlju i zdravlju svojih porodica.Najmanje polovina ljudi u svetu trenutno nije u mogućnosti da dobije osnovne zdravstvene usluge.Skoro 100 miliona ljudi je siromašno,a prisiljeno da plaća zdravstvene usluge iz svog džepa.Preko 800 miliona ljudi,odnosno gotovo 12% svetske populacije potroši 10% sopstvenih prihoda na zdravstvene troškove za sebe,bolesno dete ili drugog člana porodice – što predstavlja prekomerne troškove i veliki globalni problem.

Kvalitetne i pristupačna primarna zdravstvena zaštita je temelj univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom.Zdravstveni radnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti poznaju kulturu,običaje i način života u zajednici u kojoj rade,što ih čini nezamenljivim u hitnim i vanrednim situacijama,ali i vrlo često su i volonteri Crvenog krsta kroz čije aktivnosti podižu svest gradjana o prevenciji i zdravim stilovima života kroz ceo životni ciklus.