Lepote juga - Lebane

Lepote juga… Lebanski kraj i njegov turistički potencijal

Prilikom realizacije ranijih projekata i u razgovorimi sa stanovništvom, posebno u ruralnim područjima opštine Lebane, došli smo do zaključka da postoji veliki potencijal, a i volja žitelja za pokretanje i unapređivanje turizma na ovom području. Najznačajnije lokacije – Caričin grad i Radan planina, nisu dovoljno medijski praćeni, a o seoskom turizmu, koji ima velikih potencijala u ovom području, gotovo da i nema reči. To obeshrabruje i stanovništvo da se upusti i uloži čak i minimalna sredstva u turizam, kao u jednu od najznačajnijih grana privrede.

Seoski turizam je područje turizma koje iz godine u godinu privlači sve više ljudi, posebno onih iz većih gradova kako naše zemlje, tako i inostranstva, koji u želji da pobegnu od gradske vreve traže mesta gde mogu u miru i tišini da provedu odmor ili vikend i „napune baterije“. Sela u okolini Lebana imaju veliki potencijal za razvoj seoskog turizma, pre svega zbog predivne prirode, ljubaznih domaćina i zdrave hrane. Poteškoće za razvoj ove grane turizma su loša putna infrastruktura do udaljenijih sela, pretežno starog stanovništva sela, napuštena domaćinstva koja zahtevaju velika ulaganja da bi im se vratio prvobitni izgled… I pored toga, ovo je značajan resurs na kome se može i mora u budućnosti više raditi.

Možda baš seoski turizam privuče i mlade da se vrate svojim ognjištima i obnove selo na teritoriji opštine Lebane.

Cilj nam je da kroz niz članaka upoznamo što veći broja građana o turističkim potencijalima u opštini Lebane i osnaživimo pojedince i grupe za poboljšanje turističke ponude, sa posebnim osvrtom na seoski turizam.