Lepote Juga - Vlasotince (2019)

LEPOTE JUGA – OPŠTINA VLASOTINCE

Prilikom realizacije niza projekata lokalnog karaktera u okviru ideje o približavanju turističkih potencijala Jablaniočkog okruga našim čitaocima, tokom 2018. godine realizovani su 3 projekta „Lepote juga“ i to u opštinama Lebane, Bojnik i Crna Trava. Ideja je da se ovaj projekat realizuje u svim opštinama Jablaničkog okruga, kako bi na kraju dobili na jednom mestu sve relevantne informacije o turističkim potencijalima i mogućnostima. Na kraju, kada se obrade sve opštine, biće urađen i celokupni pregled turističkih potencijala Jablaničkog okruga.

U razgovorimi sa stanovništvom, posebno u ruralnim područjima opštine Vlasotince, došli smo do zaključka da postoji veliki potencijal, a i volja žitelja za pokretanje i unapređivanje turizma na ovom području. Najznačajnije lokacije nisu dovoljno medijski praćeni, a o seoskom turizmu, koji ima velikih potencijala u ovom području, gotovo da i nema reči. To obeshrabruje i stanovništvo da se upusti i uloži čak i minimalna sredstva u turizam, kao u jednu od najznačajnijih grana privrede.
Seoski turizam je područje turizma koje iz godine u godinu privlači sve više ljudi, posebno onih iz većih gradova kako naše zemlje, tako i inostranstva, koji u želji da pobegnu od gradske vreve traže mesta gde mogu u miru i tišini da provedu odmor ili vikend i „napune baterije“. Sela u okolini Vlasotinca imaju veliki potencijal za razvoj seoskog turizma, pre svega zbog predivne prirode, ljubaznih domaćina, nadaleko čuvenog vina i zdrave hrane. Poteškoće za razvoj ove grane turizma su loša putna infrastruktura do udaljenijih sela, pretežno starog stanovništva sela, napuštena domaćinstva koja zahtevaju velika ulaganja da bi im se vratio prvobitni izgled… I pored toga, ovo je značajan resurs na kome se može u budućnosti više raditi. Možda baš seoski turizam privuče i mlade da se vrate svojim ognjištima i obnove selo na teritoriji opštine Vlasotince.

Realizacijom ovog projekta, poboljšaćemo medijsku sliku kod stanovništva o potencijalima turizma, primerima dobre prakse, analizama mogućnosti, intervjuima sa ljudima koji se time bave i ljudima koji imaju pozitivnu sliku kod većine čitaoca, što će dosvesti do stvaranja preduslova za razvoj ove, izuzetno značajne grane privrede.

Cilj nam je upoznavanje što većeg broja građana o turističkim potencijalima u opštini Vlasotince i osnaživanje pojedinaca i grupa za poboljšanje turističke ponude, sa posebnim osvrtom na seoski turizam. Očekivana pozitivna promena je osnaživanje za uključivanje stanovnika u razvoj turizma i samozapošljavanje u ovoj privrednoj grani.