Leskovac Vesti

Leskovac: Odbor za ljudska prava danas obeležava Dan ljudskih prava

Odbor za ljudska prava – Leskovac danas obeležava Dan ljudskih prava 10. decembar, beležeći brojne probleme sa kojima se građani Leskovca,ali i cele Srbije susrecu od siromstva, nezaposljenosti, pravne nesigurnosti do borbe za ekonomski opstanak. Za pohvalu su  napori gradskih vlasti da raznim socijalnim davanjima pomažu najugroženije porodice kako bi ublažili njihov socijalni status.

Kao i tokom prošle godine tako i u ovoj 2016.godini građani su dolazili u Odbor da bi dobili pravnu pomoć, jer cinjenica  je i to da naši sugrađani sve teže ostvaruju temeljno ljudsko pravo –pravo na  život. Najviše je, naime, onih koji nam se obraćaju zbog toga što im je uskraćeno pravo da sudske sporove, koje su primorani da vode, čine to pod jednakim uslovima i u razumnom roku.

Odbor je u toku 2016. dobio 4 slučaja u korist građana Leskovca i okoline, pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i pružio razne vrste pravne pomoci na oko 2.500 građana.

Jedan od najvećih problema sa kojim se, građani Leskovca, suočavaju a i  Odbor beleži, je velika nezposljenost mada je tokom ove godine nešto smanjena ali još nedovoljno. Veliki je broj porodica koje žive od socijalne pomoći i koriste usluge Narodne kuhinje.

Grad Leskovac i okolina mogu da se pohvale da u toku ove godine nije bilo prijavljenih slučajeva kršenja ljudskih prava od strane pojedinih nosioca vlasti, na lokalnom nivou, kaže se u saopštenju za javnost Odbora za ljudska prava u Leskovcu a koje potpisuje zakoniti zastupnik Odbora, Dobrosav Nešić.