Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Leskovac: Održana treća sednica Štaba za vanredne situacije

Danas je održana treća sednica Štaba za vanredne situacije grada Leskovca redovnog karaktera kojom je predsedavao komandat Štaba i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

O epidemiološkoj situaciji na teritoriji grada Leskovca na današnjoj sednici govorio je direktor ZZJZ Leskovac dr Ivan Sokolović.

„Od poslednjeg izveštavanja Gradskog štaba za vanredne situacije grada Leskovc do jučerašnjeg dana stigli su rezultati testiranja za 323 lica, od toga za Leskovac 225, od čega je negativno 255 lica, a pozitivna su 68 lica.

Ukupan broj testiranih lica na području Okruga od početka epidemije je 209.216 lica za grad Leskovac 133.239 lica. Na današnji dan čekaju se rezultati za 26 lica“, kazao je direktor ZZJZ Leskovac dr Ivan Sokolović.

Na današnjoj sednici usvojene su i tačke koje se odnose na aktivnosti Jedinica Civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivate u gradu Leskovcu.

„Zaposleni Gradske uprave grada Leskovca, Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove u saradnji sa Centrom Ministarstva Odbrane Leskovac izvršili su selekciju i odabir ljudstva za popunjavanje specijalizovane jedinice za uzbunjivanje na teritoriji grada Leskovca, u jedinice civilne zaštite opšte namene na teritoriji grada Leskovca je selekcija i odabir ljudstva u toku“, rekao je Milan Popović, šef Odeljenja za Opštu upravu i zajedničke poslove.

Izneta je i informacija o stanju izrađenosti Procene ugroženosti i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji grada Leskovca, zatim izveštaj o sprovođenju preventivnih mera zaštite useva od požara i spaljivanja biljnih ostataka na otvorenom prostoru o kom je izveštavao Ivica Ranđelović načelnik Sektora za vanredne situacije, a javnost je informisana i o svim vidovima obučavanja subjekata iz oblasti zaštite i spasavanja u gradu Leskovcu.