Leskovac Vesti

Leskovac: PWW nabavio nove kante, kontejnere i novi autosmećar

Kompanija Por Verner Veber nabavila je još 3500 hiljade kanti za smeće kao i 192 kontejnera.

2 - KANTE

Deo njih već je raspoređen širom grada tamo gde nedostaju ili su postojeći oštećeni, a jedan deo pristiglih kontejnera raspoređen je i po selima. Takođe, kupljen je novi autosmećar vredan 160.000 evra, koji će dodatno unaprediti kvalitet usluga ove kompanije jer je pogodan za podizanje i kanti i kontejnera i jedan je od najmodernijih kamiona tog tipa.

3 - KAMION CISTILICA
„Veliko mi je zadovoljstvo što su investicije Por Verner Vebera konstantne, jer smo svi na istom zadatku da ovaj grad održavamo čistim i urednim. Naravno, kao odgovorna lokalna samouprava težićemo da sva preduzeća u našem gradu budu transparentna u svom poslovanju, pa smo saglasni sa predlogom da o radu kompanija Metroparking jug i Por Verner Veber budu formirani anketni odbori i to je jedna od tačaka koje će se naći na dnevnom redu na narednom zasedanju Skupštine grada“, rekao je gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović.

4

Ova kompanija će sa svojim ulaganjima nastaviti i narednih meseci, jer je prema planu preduzeća predviđeno da do kraja septembra pristigne još 1000 kanti, preko 200 kontejnera i još dva nova autosmećara, u šta će ukupno biti uloženo još 394.000 evra. Grad Leskovac je sa druge strane ove godine uložio sredstva za postavljanje niša za kontejnere, a reč je o investiciji od gotovo milion dinara. Ukupno će biti postavljeno 18 niša, dok je prošle godine ugrađeno njih 14. Očekuje se i da sam Por Verner Veber opredeli određena sredstva za ove namene.

Od početka godine, računajući i ovu investiciju, kompanija Por Verner Veber uložila je 332.000 evra. Ukupno je nabavljeno 5500 kanti, u koje je uloženo 104.500 evra, kao i 276 kontejnera u vrednosti od 67.620 evra.