Leskovac Vesti

Leskovac: Veliko interesovanje za Vojnu akademiju

Gradonačelnik  Goran Cvetanović, danas je priredio prijem za
predstavnike Vojne akademije , koji su posetili Leskovac u okviru
kampanje svojih studijskih programa.

Cvetanović je naglasio da  Vojna akademija predstavlja jednu od
najstarijih obrazovnih institucija u Srbiji koja zahvaljujući stalnim
reformama i postavljanjem savremenih standarda  postaje veoma
privlačna za mlade ljude. On je kazao da se Leskovac nalazi u samom vrhu gradova po broju učenika  srednjih vojnih škola i studenata Vojne akademije i Vojnog medicinskog fakulteta.

16.03.2016.

Gradonačelnik je izneo podatak da  lokalna samouprava preko Fonda za mlade talente u poslednje tri godine daje podsticaj mladim ljudima i nagrađuje učenike i studente , a  da je među njima  i Iva Stanković, studentkinja Vojne akademije koja je prošle godine dobila oktobarsku nagradu.

16.03.2016. 1

Pukovnik Uroš Domazet, predstavnik Vojne akademije , rekao je da ove godine u okviru promocije Vojna akademija ima dve ciljne grupe gradova,a da tu  spadaju oni iz kojih dolazi mali broj kandidata , a drugu gde pripada Leskovac gde su i odziv i rezultati
izuzetni.

16.03.2016. 3

U razgovoru je konstatovano da je  saradnja grada Leskovca i Vojske Srbije odlična i nagoveštena je mogućnost skore zamene pojedinih vojnih objekata gde spada i Komanda garnizona u centralnom gradskom paku u Leskovcu, za stanove.

16.03.2016. 2

Za školovanje u Vojnoj gimnaziji od 2012. do 2015. konkurisalo 256 mladih ljudi, a na školovanju je 22, za Vojnu akademiju konkurisalo je 187, a na školovanju 25 osoba, za Medicinski fakultet Vojno medicinske akademije konkurisalo je 37, a na školovanju je 9.