Leskovac Vesti

Leskovačka toplana ugrađuje nove filtere

U cilju smanjenja zagađenja vazduha u širem gradskom jezgru Javno-komunalno preduzeće „Toplana“ je u saradnji sa lokalnom samoupravom preduzelo konkretne mere i donelo odluku da iz sopstvenih sredstava finansira izradu i ugradnju postrojenja za filtriranje produkata sagorevanja u kotlarnici „Dubočica“ i u kotlarnici „S 17“.

Leskovac – U toku je završna faza montaže postrojenja u kotlarnici „Dubočica“ koje se sastoji od tri zasebna filtera kapaciteta 3×15 000 kubnih metara na sat. Vrednost ugovorenih radova iznosi skoro 7.100.000 dinara, a zagađenost vazduha biće manja za 30 do 40 procenata.
– Kotlarnica „Dubočica“ izgrađena je u periodu od 1976. do 1978. godine i instalirana su tri kotla koji kao energent koriste mazut bez postrojenja za filtriranje produkata sagorevanja. Upravo zato je ugradnja ovakvih filtera veoma važna, jer će se na taj način drastično smanjiti prisustvo čvrstih produkata sagorevanja u vazduhu, kazao je gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović, koji je danas obišao ovu kotlarnicu.

Toplana Leskovac 02

Ovakvi filteri, u vrednosti od 6 780 000 dinara, ugrađuju se i u kotlarnici „S 17“. Osim ovih radova, čija je ukupna vrednost oko 13.900.000 dinara, ovo preduzeće finansira i rekonstrukciju četiri toplotne podstanice u vrednosti od 6.300.000 dinara, a takođe se preko KFV vrši rekonstrukcija još 8 toplotnih podstanica u vrednosti od 9.500.000 dinara. Na ovaj način povećava se energetska efikasnost i stvaraju se uslovi za daljinsko upravljanje distributivnim sistemom.

Toplana Leskovac 01

U prošloj godini Toplana je realizovala i nekoliko veoma važnih investicija, među kojima je rekonstrukcija i izgradnja kotlarnice snage 10,8 MW u ukupnoj vrednosti od 780.000 evra, rekonstrukcija toplovoda u dužini od 1 200 metara – vrednosti 440.000 evra, automatizacija 34 toplotne podstanice u vrednosti od 407.000 evra.