Jug Srbije Leskovac Vesti

Leskovcu ne preti opasnost od poplava

Leskovac – Danas je održana sednica Štaba za vanrednu situaciju na kojoj je rečeno da je nivo reka na području Leskovca u blagom porastu, ali su vodostaji i dalje znatno ispod kritičnog nivoa i nisu dostigli granicu redovne odbrane od poplava, tako da je isključena opasnost od njihovog izlivanja i stanje je za sada stabilno.

11.03.2016. Štab 2

U poslednja 24 časa na području grada Leskovca palo je 16 litara po metru kvadratnom.

Ekipe Štaba za vanredne situacije stalno su na terenu i u kontaktu sa građanima.

11.03.2016. Štab 3

U prošloj godini grad Leskovac je uložio 5 miliona dinara sa sanaciju i regulaciju 9 lokacija, čime su otklonjene sve kritične tačke i opasnost od poplava svedena na minimum.

Izvršena je regulacija korita Tulovske reke u Badincu, potom kanala za odvod atmosferskih voda u Zalužnju, drenažnog kanala u Miroševcu, kanala u Priboju, Rudraskog kanala u delu Trnjana i Presečine, kao i na takozvanoj „Trnjanskoj vadi“.

U drugoj fazi radova u toku prošle godine uređene su lokacije u Međi, Vučju, Žabljanu i Priboju.