Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Vesti

Lokalna poreska administracija opštine Lebane obaveštava poreske obveznike…

Lokalna poreska administracija opštine Lebane obaveštava poreske obveznike da su informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara dostupne „na klik“ građanima i privredi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije – https://lpa.gov.rs

Obveznici koji vode poslovne knjige su u obavezi da od 01.01.2019. godine poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu podnose u elektronskom obliku, shodno članu 38. stav 7. tačka 7. podtačka 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( „Službeni glasnik RS“, broj 80/2002…95/2018).

Obveznici koji ne vode poslovne knjige- FIZIČKA LICA koja su dužna da podnesu poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu, a koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, prijavu mogu da podnesu u elektronskom obliku ili u pisanom obliku.

Prijava u elektronskom obliku podnosi se preko portala Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije ( https://lpa.gov.rs ), gde se može izvršiti i uvid u upit stanja na računima obveznika, a od februara na portalu će biti dostupna i usluga elektronskog plaćanja

Za pristup navedenom portalu potrebna je odgovarajuća prijava na sistem a ona je moguća na dva načina:

Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom – obveznik može da pregleda i podnosi poreske prijave, da ih elektronski potpiše i ima uvid u upit stanja.

Korisničkim imenom i lozinkom (koju dobija u svojoj LPA, popunjavanjem i predajom ZAHTEVA ZA OTVARANJE NALOGA LPA) – poreski obveznik ima pristup samo i jedino uvidu u Upit stanja, bez mogućnosti podnošenja poreske prijave elektronskim putem preko Portala LPA.

Poreski obveznik koji poseduje Elektronski kvalifikovani sertifikat NE PODNOSI ZAHTEV ZA DOBIJANJE KORISNIČKOG NALOGA I LOZINKE.

 

UPUTSTVO ZA DOBIJANJE KORISNIČKOG NALOGA I LOZINKE

Zahtev za otvaranje korisničkog naloga i lozinke se podnosi u prostorijama lokalne poreske administracije ( Opštinska uprava Lebane, Cara Dušana 116, kancelarija broj 4, telefon: 016/843-710 lokal 142 ) za sve obveznike koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Lebane.

Korisnički nalog i lozinku za korišćenje on-line upita stanja obveznik, ili lice koje on ovlasti, ISKLJUČIVO PREUZIMA NEPOSREDNO (uz prikaz važeće lične karte).

Ovlašćenje za fizička lica (što obuhvata i preduzetnike) mora biti overeno od strane javnog beležnika, a ovlašćenje za pravno lice mora biti potpisano od strane odgovornog lica firme.

Poreski obveznik koji je izgubio ili zaboravio svoju lozinku i/ili korisničko ime mora se obratiti lično lokalnoj poreskoj administraciji, kako bi mu bila izdata nova lozinka. Tom prilikom obveznik ili ovlašćeno lice mora podneti nov zahtev, za dodelu nove lozinke.

 

(Opština Lebane)