Srbija Vesti

Matična knjiga venčanih elektronski povezana sa JBS

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da je od danas omogućeno elektronsko povezivanje Matične knjige venčanih i Jedinstvenog biračkog spiska (JBS).

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić objasnio je da to u praksi znači da će, ako dođe do promene prezimena zbog venčanja ili razvoda, isti podatak biti bez odlaganja izmenjen i u Jedinstvenom biračkom spisku.

Ružić je podsetio na to da je Ministarstvo nedavno omogućilo i povezivanje Matične knjige umrlih sa Jedinstvenim biračkim spiskom, uz napomenu da je cilj dostizanje najvišeg stepena ažurnosti podataka u pomenutom spisku.

Ministar je objasnio da će, na dnevnom nivou, referenti koji ažuriraju Jedinstveni birački spisak dobijati izveštaje o promenama u Matičnoj knjizi venčanih, nakon čega će po službenoj dužnosti bez odlaganja donositi rešenja o promenama u Jedinstvenom biračkom spisku.

Osnov za povezivanje ovih službenih evidencija su prethodne aktivnosti Ministarstva na donošenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, kao i Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje zakona o Jedinstvenom biračkom spisku, navodi se u saopštenju.