Medveđa Vesti

Medveđa: Arsić obišao putne pravce na kojima se planiraju radovi u ovoj godini

Predsednik opštine Medveđa dr Nebojša Arsić je sa svojim zamenikom Vladom Babićem i direktorima JP Direkcija za urbanizam i izgradnju i JKP Obnova, Slovenkom Kocić i Stankom Miloševićem obišao putne pravce na teritoriji opštine Medveđa na kojima su izvođeni radovi u protekloj godini a takođe i lokalne puteve na kojima se planiraju radovi u 2016. godini kao i mesta koja su bila pogođena klizištima i odronima za vreme vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije zbog obilnih padavina. Predsednik je ujedno iskoristio priliku i da na licu mesta razgovara sa građanima i predstavnicima mesnih zajednica i upozna sa problemima na terenu. Građani su izrazili zadovoljstvo do sada izvedenim radovima koje je finansirala opština Medveđa sredstvima iz budžeta, kao i sredstvima dobijenim od strane Ministartstva Poljpoprivrede namenjenim za sanaciju i revitalizaciju atarskih puteva.

22.03.2016. medveda 1

Tom prilikom predsednik je istakao da se i ove godine planiraju značajna ulaganja u putnu infrastrukturu gde je budžetom za 2016 godinu opredeljen iznos od 10.000.000 dinara za radove preko mesnih zajednica, za letnje održavanje puteva koje vrši JKP Obnova Medveđa je planirano izdvajanje oko 12.000.000 dinara a očekuje se i nastavak saradnje sa Ministarstvom Poljoprivrede gde će biti opredeljena sredstva za sanaciju i revitalizaciju atarskih puteva u iznosu do 20.000.000 dinara. Predsednik je naglasio da će se prilikom odabira putnih pravaca na kojima će se izvoditi radovi maksimalno voditi računa o potrebama građana i njihovim prioritetima.