Medveđa Vesti

Medveđa će biti partner potencijalnim investitorima

U organizaciji Stalne konferencije gradova i opština u Nišu je održana druga od četiri radionice na temu Primena zakona o ulaganjima i uloga lokalne samouprave u podsticanju investicionog ambijenta, a učešće je uzela i opština Medveđa, koja je predstavljena kao partner potencijalnim investitorima.

Medveđa – Radionice su namenjene gradonačelnicima, odnosno predsednicima opština i stručnim licima u lokalnim samoupravama koja rade na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja. Na ovoj radionici opštinu Medveđa su predstavljali predsendik opštine dr Nebojša Arsić i načelnica opštinske uprave Svetlana Todorović.

skgo-arsic-02

„Opština Medveđa kao jedna o nerazvijenih opština, uvek je za saradnju i privlačenje novih investitora. Bićemo dobri partneri i trudićemo se da investitorima pružimo najbolje moguće uslove za otvaranje novih pogona“ istakao je predsednik opštine Medveđa Nebojša Arsić.
Arsić je u Nišu razgovarao sa Dušanom Purićem, v.d. pomoćnika ministra privrede, Sektora za privredni razvoj da se intenzivira otvaranje drvoprerađivačkog centra u Medveđi. Za otvaranje ovog centra postoje potencijalni investitori i ako sve bude po planu ta investicija bi trebalo da bude realizovana.
„Ovaj centar bi pored rudnika Lece, mnogo značio za Medveđu jer bi se u njemu zaposlilo još ljudi,  što je jedan od naših prioriteta“ naglasio je Arsić. Dušan Purić je obećao podršku i pomoć u realizaciji ovog posla.
Iako je poboljšanje investicionog ambijenta jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, nivo investicija još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, a imajući u vidu činjenicu da bez značajnijeg priliva investicija nema ni značajnije stope privrednog rasta, na inicijativu Ministarstva privrede krajem prošle godine usvojen je Zakon o ulaganjima. Primenom ovog Zakona trebalo bi da se obezbede uslovi za efikasniiju realizaciju investicija i postizanje finansijskih efekata, a saradnja i koordinacija svih imalaca javnih ovlašćenja u pripremi, ali i realizaciji ulaganja, izuzetno je važna za uspešnost ovog procesa.
Zakon o ulaganjima daje određene smernice za rad lokalnih samouprava, kao jednog od najvažnijih imalaca javnih ovlašćenja, tako da će pomenute radionice biti prilika da se detaljnije diskutuje o svim aspektima primene Zakona, ali i o drugim aspektima koji se mogu rešavati samo kroz istinski partnerski odnos centralnih i lokalnih organa vlasti, uz podršku drugih zainteresovanih aktera.