Medveđa Vesti

MEDVEĐA: SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA EU PROGRESA

Danas su se na sastanku u Medvedji susreli predstavnici EU Progresa i SO Medveđa. Predsednik Opštine Medveđa dr Nebojša Arsić potpisao je memorandum o saradnji SO Medveđa i EU Progresa.

03.12.2015

Predstavnici EU Progresa upoznali su Kancelariju za LER i ostale organe opštine sa novim pozivima za predloge projekata na koje SO Medveđa može da konkuriše.

03.12.2015.- 1

Kako Opština Medveđa ima nameru da značajno pojača aktivnosti vezane za povećanje sredstava koja se povlače na osnovu projekata i konkursa ovaj sastanak je bio samo prvi korak u tom smeru.