Leskovac Vesti

MINISTAR VULIN DANAS U LESKOVCU

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin posetiće danas Ustanovu za odrasle i starije „Leskovac“ u Leskovcu i uručiće im rešenje kojim se utvrđuje da ova ustanova ispunjava uslove i standarde za pružanje usluge domskog smeštaja odraslih i starijih osoba.

Ustanovi „Leskovac“ licenca je dodeljena na pet godina.

Sistem licenciranja organizacija socijalne zaštite i stručnih radnika ima za cilj unapređenje i standardizovanje kvaliteta socijalne zaštite u Srbiji.

Rešenje o ispunjavanju uslova i standarda za ustanove socijalne zaštite dodeljuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u skladu sa Pravilnikom o licenciranju organizacija socijalne zaštite.