Jablanički okrug Jug Srbije Vesti

Ministarstvo Poljoprivrede objavilo Konkurs za ulaganje u seoski turizam

Na osnovu pravilnika Ministarstva poljoprivrede objavljen je Konkurs za ulaganje u nepoljoprivredne delatnosti.
Prihvatljive investicije u sektoru ruralnog turizma su: ulaganje u izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom imaju:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
2) preduzetnik,
3) pravno lice: – privredno društvo (mikro i malo pravno lice) – zemljoradnička zadruga

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% do 60% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije iz pravilnika je 3.000.000 dinara.
Prijave za korišćenje podsticaja, u skladu sa ovim Konkursom, podnosi se do 27.09.2019. godine.
Za bliže informacije o konkursu možete se obratiti se Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi u Leskovcu,a osoba za kontakt je Igor Ristić, savetodavac u PSSS Leskovac.