Srbija Vesti

Ministarstvo pravde izradilo preporuke za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja

Nakon održanog sastanak sa predstavnicima pravosudnih institucija, advokature i pravosudnih profesija, kao i epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, Ministarstvo pravde je izradilo preporuke za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja.

Preporuke su dostavljene pravosudnim organima i drugim zainteresovaim stranama u sistemu pravosuđa, a dostupne su i na internet sajtu Ministarstva pravde.

Ove preporuke odnose se na uspostavljanje nove privremene organizacije rada zaposlenih u sudovima i tužilaštvima, kao i na postupanje nosilaca pravosudnih funkcija, advokata i pravosudnih profesija u odnosu na sudske predmete i krivične postupke, koji su prepoznati kao hitni i od najvišeg značaja za građane i državu.

Ministarstvo pravde očekuje da preporuke budu poštovane iznad svega zbog sigurnosti građana i zaposlenih u pravosudnom sistemu u cilju smanjenja širenja zaraze, ali i radi daljeg funkcionisanja pravosuđa u Srbiji.

 

Info centar juga