Prepoznaj istinu! (2019.)

“ Mladi nisu dovoljno oprezni” – Dragana Stanisavljević pedagog OŠ Vuk Karadžić u Leskovcu

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna?

Medijska pismenost je to kako razumemo ono što se plasira u medijima i da to što se čuje ne znači i da je tačno. Mislim da je ova vrsta pismenosti važna.

– Kako u savremenom digitalnom svetu razlikujete istine od laži?

Danas je teško razlikovati istinu od laži. Tako što pratim različite medije čak i strane. Istina je u sredini.

– Koliko su lažne vesti ozbiljan problem za mlade?

Mislim da jesu, jer mladi prihvataju informacije odmah bez provere. Nisu dovoljno oprezni.

– Kako treba pristupiti medijskom obrazovanju dece? Kako se suočavate sa ovim izazovom na ličnom primeru?

Učimo ih u školi digitalnoj pismenosti i kako da se zaštite na internetu od raznih predatora. Da ih učimo da proveravaju informacije.

– Da li medijsku pismenost treba uvesti kao školski predmet?

Može ali ne kao predmet već kao izborna aktivnost, možda. Ili da bude “provučeno” kroz razne predmete.

 

„Të rinjtë nuk janë mjaftueshme të kujdesshëm“, – Dragana Stanisavleviç pedagoge në shkollën fillore “Vuk Karagjiq” në  Leskovc.

 

Çfarë është për ju arsimimi medial dhe sa është ajo e rëndësishme sot?

Arsimimi medial  është se si ne e kuptojmë se çfarë plasohet në media dhe se ajo që dëgjohet nuk do të thotë se është e vërtetë. Unë mendoj se ky lloj i arsimimit  është i rëndësishëm.

Si i dalloni të vërtetat nga gënjeshtrat në botën e sotme digjitale?

Sot është e vështirë të dallosh të vërtetën nga gënjeshtrat. Duke ndjekur media të ndryshme  po ashtu edhe të huaja. E vërteta është në mes.

  • Sa janë lajmet e pavërteta problem serioz për të rinjtë?

Unë mendoj se janë, sepse të rinjtë pranojnë informacionin menjëherë pa e kontrolluar atë. Ata nuk janë mjaft të kujdesshëm.

  • – Si duhet t’i qasemi arsimit për mediat e fëmijëve? Si e përballoni këtë sfidë në një shembull personal?

 Ne i mësojmë ata në shkollë për arsimim digjital dhe si të mbrohen në internet nga grabitqarët e ndryshëm. Për t’i mësuar ata të kontrollojnë informacionet.

  • A duhet të futet arsimimi medial si lëndë shkollore?

Mund, por jo si lëndë por si veprimtari zgjedhore, ndoshta. Ose të  „hyj“ nëpër lënd të ndryshme.

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.