Društvo Srbija Vesti

Modeli nastave za prvu nedelju školske 2021/2022. po opštinama

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić uputio je dopis školskim upravama, osnovnim i srednjim školama i jedinicama lokalne samouprave o planu obrazovno-vaspitnog rada za sledeću nedelju, a na osnovu odluke Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, formiranog od strane Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Za prvu nedelju školske godine 2021/2022. godinu Tim je doneo odluku da se u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji primenjuje prvi model organiizacije obrazovno-vaspitnog rada koji podrazumeva neposerednu nastavu u školama, osim u srednjim školama u 15 jedinica i to Kladovu, Petrovacu na Mlavi, Novoj Varoši, Priboju, Užicu, Valjevu, Despotovcu, Jagodini, Paraćinu, Svilajnacu, Rekovacu, Ćupriji, Preševu, Novom Pazaru i Bojniku.

Nastava u srednjim školama u ovim lokalnim samoupravama odvijaće se po drugom modelu – kombinovanom, po kome se obrazovno-vaspitni proces organizuje kombinovanjem neposredne nastave i nastave na daljinu, a odeljenja su podeljena u grupe.

Tutin je jedina lokalna samouprava u Srbiji gde će se primenjivati treći model, odnosno onlajn nastava u svim srednjim školama.

Učenici koji boluju od COVID-19 ili kod kojih se postavi sumnja na COVID-19 u periodu koji odredi ordinirajući lekar, kao i učenici koji su bliski kontakti COVID-19 pozitivnih osoba, koji se nalaze u karantinu u kućnim uslovima, do isteka perioda karantina, u skladu sa stručno-metodološkim upustvom, ne počinju sa nastavom 1. septembra 2021. godine.

Odluka o načinu organizacije nastave u osnovinim i srednjim školama doneta je u skladu sa odlukama i zaključcima Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i stručnim uputstvima za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj i srednjoj školi za školsku 2021/2022. godinu.

infocentarjug.rs