Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Vesti

Mrkonjski vis nova turistička destinacija u opštini Medveđa

Mrkonjski vis je najveći vrh u opštini Medveđa i kako ističu u lokalnoj smaoupravi predstavlja novu turističku destinaciju u ovoj opštini. Danas su predstavnici Turističke organizacije opštine Medveđa postavili prve rukohvate kako bi šetnja turistima bila bezbedna.

Mrkonjski vis je vulkanska kupa koja se nalazi u jugoistočnom delu Srbije u opštini Medveđa, južno od Tulara, u izvorišnom delu reke Jablanice. Visina kupe iznosi 1070 ṃ.

 

 

 

Predsenik opštine Medveđa Nebojša Arsić, koji je danas obišao Mrkonsji vis, izražava nadu da će pored Sijarinske banje, koja je nosilac turističke ponude opštine, preko vodopada u selu Petrilje koji je od nedavno u turističkoj ponudi, i Mrkonjsi vis biti atraktivan za posete turista.

Vulkanska kupa Mrkonjski vis izgrađena je od trahita. Trahit spada u intermedijarne magmatske stene, u grupu sijenita i trahita. Ove stene karakteriše sadržaj SiO2od 66 do 52 %. Mrkonjski vis predstavlja stari dajk koji je ispran erozionim i denudacionim procesima, i zato izgleda mlađe od zasečene površi u kristalastim škriljcima u kojima se nalazi. Mrkonjski vis nalazi se u izvorišnom delu reke Jablanice tako da ona samim tim predstavlja najbitniji vodotok u njegovoj blizini.