Društvo Srbija Vesti

MUP: Snimaćemo i fotografisati učesnike javnih okupljanja koja će biti održana 4. decembra

U skladu sa članom 52. Zakona o policiji Srbije policijski službenici MUP-a snimaće i fotografisati učesnike javnih okupljanja koja će biti održana 4. decembra.
Građani mogu da prijave i ako dožive neki vid nasilja usled blokade puteva. Prijave se mogu izvršiti na broj 0800104103. Takođe, prijava nasilja se može izvršiti i preko mejla, slanjem poruke na adresu prijaviblokadu@mup.gov.rs

Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da građani Srbije koji se suoče sa ovakvom vrstom problema mogu na jednostavan i brz način obavestiti policiju o kršenju zakona, počiniocima ili registracijama vozila koja se koriste za sprečavanje normalnog funkcionisanja saobraćaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom podseća i napominje da blokada puteva i ometanje građana predstavlja kršenje zakona i ustavom zajemčenog prava slobode kretanja.