Srbija Vesti

Na usavršavanje u inostranstvo: vaspitači, učitelji, nastavnici, pedagozi, psiholozi iz škola

Na usavršavanje u inostranstvo ubuduće će moći da idu vaspitači iz vrtića, učitelji, nastavnici, pedagozi, psiholozi iz škola – dovoljno je samo da obrazovne ustanove u kojima rade spreme konkursne prijave za program EU Erazmus plus.

Zamenica upraviteljke Fondacije Tempus (koja sprovodi program u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) Sofija Dukić rekla je da predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih mogu da prijave projekte za studijske boravke zaposlenih u odgovarajućim institucijama u EU zarad stručnog usavršavanja.

„Ovakve projektne prijave će se podnositi Fondaciji Tempus. Predškolske ustanove, škole do sada nisu imali priliku da pošalju zaposlene na razmenu zarad stručnog usavršavanja u inostranstvu“, kaže Dukić.

Ona je pojasnila da je konkurs raspisan u četvrtak , 20. oktobra, za čelu Evropu i da će trajati do februara naredne godine, tako da ustanove imaju dovoljno vremena da se pripreme i podnesu konkursnu dokumentaciju.

Neophodno je samo da projekat kojim apliciraju na konkurs rade u partnerstvu sa školom ili nekom drugom obrazovnom ustanovom iz EU.

„To je minimum partnerstva koji mora da se ostvari u okviru jednog projekta. Škola iz Srbije konkuriše Fondaciji Tempus, a u fazi prijave navode kako su planirane aktivnosti u okviru projekta relevantne za pojedince i organizaciju u celini i kako utiču na kvalitet nastave i učenja i ko im je partner iz EU- škola ili neka druga organizacija koja se bavi stručnim obrazovanjem i obukama“, naglasila je Dukić.

Svi zainteresovani za Erazmus plus program Evvropske unije koji sprovodi Fondacija Tempus detaljne informacije mogu dobiti od 24. do 28 .oktobra u okviru Erazmus plus nedelje.