Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Nacionalni dan borbe protiv raka dojke

Među značajnijim datumima Kalendara javnog zdravlja je 20. mart – Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, čijim se obeležavanjem podstiče još veća pažnja javnosti na rasprostranjenost ove maligne bolesti i ukazuje na značaj unapređenja informisanosti žena o važnosti preventivnih pregleda i ranom otkrivanju. Saglasne sa ovim stavom su i sve preporuke vodećih zdravstvenih organizacija koje obeležavanjem ovog dana imaju za cilj da ukažu na značaj preventivnih faza.

Karcinom dojke i dalje predstavlja jedan od vodećih globalnih zdravstvenih problema današnjice jer značajno doprinosi čestom obolevanju, dugotrajnom apstenizmu, trajnoj nesposobnosti i prevremenom umiranju. Rak dojke drugi je uzrok obolevanja (11,9%) među malignim tumorima, posle raka pluća i peti uzrok smrtnosti (6,4%) zbog malignog procesa. Reč je o najčešćoj malignoj bolesti kod žena u svetu koja pogađa sve segmente ljudskog društva.

Žene u Srbiji se nalaze u srednjem riziku obolevanja od karcinoma dojke i u visokom riziku umiranja od ove vrste malignog tumora. U Srbiji se godišnje prosečno postavi dijagnoza ove bolesti kod 4.400 žena, najčešće kod žena starosne kategorije preko 45 godina, ali se starosna granica poslednjih godina pomera ka mlađim uzrasnim kategorijama. U Srbiji 29% obolelih i 18,4% umrlih žena ima dijagnozu raka dojke, ali ohrabruje činjenica da je rak dojke u velikom broju slučajeva izlečiv ukoliko se otkrije na vreme. Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi uz adekvatnu dijagnostiku i lečenje, šanse za izlečenje i produžetak života su daleko veće nego u slučajevima kada se ova bolest otkrije u kasnoj fazi.

Karcinom dojke predstavlja heterogenu grupu bolesti koja obuhvata mnogobrojne entitete sa različitim karakteristikama, biološkim ponašanjem i prognozom bolesti. Trenutno ne postoji dovoljno znanja o uzrocima nastanka raka dojke, tako da rano otkrivanje bolesti ostaje kamen temeljac kontrole raka dojke. Smatra se da je nastanak raka dojke multifaktorijalnog porekla i da brojni rizikofaktori deluju udruženo. Najčešće pominjani rizikofaktori za nastanak ove bolesti jesu: nasledne predispozicije, rana prva menstruacija, kasna menopauza, nerađanje dece ili rađanje dece u kasnijoj životnoj dobi, nedojenje dece, hormonska terapija, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, gojaznost, štetne životne navike (konzumiranje alkohola i duvana).

Imajući u vidu visoku verovatnoću preživljavanja i bolji kvalitet života žena kod rano otkrivenog karcinoma dojke veoma je važno sprovoditi:

Samopregled dojke, koji svaka žena u generativnom periodu treba da radi jednom mesečno, najbolje 10-og dana od početka ciklusa.
Kod žena mlađih od 50 godina, sprovodi se preventivni klinički pregled kod izabranog ginekologa jednom godišnje.
Posle kliničkog pregleda primenjuje se ultrazvuk, a u indikovanim slučajevima i mamografija kroz organizovane skrinig programe – Ciljana populacija za skrinig programe su žene starosti od 50-69 godina, na period od dve godine.
Organizovani skrining raka dojke u Srbiji sprovodi se i u okviru Doma zdravlja grada Leskovca, kao i radom mobilnih mamografa na terenu.

Izuzetno je važno da žene brinu o sopstvenom zdravlju i da redovno sprovode samopregled dojki. Ova preporuka se odnosi i na žene mlađe životne dobi, kao i trudnice i porodilje. Potrebno je da žene posmatraju svoje dojke, obrate pažnju na izgled, oblik i veličinu dojki, promene na njima, boju kože, izgled bradavica, pojavu iscedaka ili sličnih promena. Bitno je skrenuti pažnju da se žene ukoliko primete bilo kakvu promenu odmah jave lekaru.

Rak pogađa svakoga od nas, na različite načine. I zato svako može nešto da uradi kako bismo promenili upozoravajuću statistiku: od napuštanja loših životnih navika, stvaranja zdrave sredine u školi, na poslu, okruženju, redovnijih pregleda, poboljšanja uslova za otkrivanje i lečenje malignih bolesti.

Link ka video zapisu o samopregledu dojke:

infocentarjug.rs