Društvo Jablanički okrug Medveđa Sijarinska banja

Naučite kako od ostatka ajvarske paprike do prirodne kozmetike i sapuna – radionice i obuka od 26. do 28. aprila u Medveđi

Naučite kako smanjiti bio – otpad od ajvarske paprike kroz proizvodnju prirodne kozmetike i sapuna na događaju „Industrijska simbioza u praksi“ u opštini Medveđa.

Organizatori „Zavičaj u Tegli“ i „Bio Idea za održivi razvoj“ pozivaju sve zainteresovane da se pridruže prezentacijama, radionicama i obukama za unapređenje poslovanja u oblasti industrijske simbioze. Događaj će se održati od 26. do 28. aprila 2023. godine, sa početkom u 12:00 časova i završetkom u 15:00 časova, u opštini Medveđa, Sijarinskoj Banji i selu Gazdare.

Cilj događaja je da se ukaže na značaj smanjenja bio-otpada od ajvarske paprike kroz proizvodnju prirodne kozmetike i sapuna, kao i na važnost održivog razvoja. Zahvaljujući inovativnoj praksi proizvodnje prirodne kozmetike koja koristi aktivne komponente iz bio-otpada ajvarske paprike, ne samo da se postiže korist za poslovanje malih ženskih preduzetničkih radionica, već se i doprinosi zaštiti životne sredine.

Industrijska simbioza je alat cirkularne ekonomije koji doprinosi realizaciji pravedne i inkluzivne zelene tranzicije ka klimatskoj neutralnosti u Srbiji i stvara nove poslovne prilike za nezaposlene žene i male preduzetnike. U opštini Medveđa, projekat „Industrijska simbioza – inovativna strategija za održivost poslovanja socijalnih preduzetnica“ podržava male ženske preduzetničke radionice i seoska gazdinstva koja proizvode ajvar, pružajući im podršku u postizanju održivog poslovanja kroz korišćenje bio-otpada od ajvarske paprike za proizvodnju prirodne kozmetike i sapuna. Ostaci paprike se tretiraju u posebnom rastvoru, a zatim se cede, suše i melju u prah koji koriste radionice za proizvodnju prirodne kozmetike i sapuna franšizne mreže BIO IDEA.

Važan deo projekta je uspostavljanje Mreže industrijske simbioze (MISS), koja kroz izgradnju platforme www.industrijskasimbioza.rs pruža podršku novim članicama kroz teorijske i praktične obuke, kako bi mogle da saniraju svoj bio-otpad i pretvore ga u vredne aktivne komponente za nove ekološke proizvode. Obuke za tretman bio-otpada i izradu bio kozmetike i sapuna su struktuirane i definisane kroz franšizne priručnike Socijalne franšize BIO IDEA sapuni, koja uspešno posluje od 2015. godine.

Bitno je napomenuti da su obuke za sve nove članice MISS-a do kraja 2023. godine besplatne, a franšizna pravila su definisana kako bi se očuvala solidarnost i podrška malim proizvođačima. Mreža industrijske simbioze MISS ima za cilj da podrži održivost poslovanja i doprinese zelenoj tranizici ka klimatskoj neutralnosti, stvarajući pri tom nove poslovne prilike za žene i male preduzetnike koji se bave proizvodnjom ajvara.

Pridružite se i saznajte više o industrijskoj simbiozi i njenoj primeni u održivom razvoju. Za više informacija o događaju, posetite našu veb stranicu www.sapuni.rs, ili nam pišite na e-mail adresu bioidea.razvoj@gmail.com i bioidea.soap@gmail.com . Osobe za kontakt su dostupne na tel. 063 7847610 i 069 5149443.

Vreme, mesto i sadržaj prezentacija, radionica i obuka:

Prvi ciklus radionica i obuka, u periodu od 26-28.04.2023. , odvija se na teritoriji opštine Medveđa, uz podršku opštine Medveđa u obezbeđivanju prostora i tehničke podrške.
Datum: 26.04.2023. / Vreme: od 12:00 -15.00 / Mesto: Medveđa, Kulturni centar

U okviru ove radionice, predstavljamo vam Mrežu industrijske solidarne simbioze – MISS, poslovni model socijalne franšize BIO IDEA sapuni, Preduzetničku radionicu Zavičaj u tegli iz Gazdara i objavljujemo javni poziv svim zainteresovanim za uključivanje u Mrežu industrijske simbioze. Radionica je otvorenog tipa i pozivaju se građani Medveđe (mladi, žene, seoska gazdinstva, mali preduzetnici), predstavnici opštine Medveđa, RPK Leskovac i mediji.

Datum: 27.04.2023. / Vreme 12:00-15:00 / Mesto: Sijarinska banja, Hotel Gejzer

Za stanovnike Sijarinske banje, posebno za seoska gazdinstva, nezaposlene mlade ljude, žene preko 45 godina, goste i zaposlene hotela Gejzer, organizujemo besplatne obuke za izradu sapuna od upotrebljenog kuhinjskog ulja. Ovi sapuna su baza u koju se dodaju biljni materijali koje smo dobili preradom bio-otpada iz proizvodnje ajvara i džemova. Neki od ovih sapuna se koriste i kod problema kože adolescenata. Ovi sapuni i prirodna kozmetika mogu da se uvrste i u suvenirsku ponudu Sijarinske banje što daje doprinos održivom turizmu na teritoriji opštine Medveđa.

Datum: 28.04.2023. / Vreme 16:30-19:30 / Mesto: Gazdare Flotacija 1 , Zavičaj u tegli

Radionica koja se organizuje za 25 žena ,budućih članica Mreže MISS, sastoji se o teorijskih i praktičnih obuka socijalne franšize BIO IDEA. Teorijske obuke se sastoje iz dva modula koji obrađuju sirovine i tehnologiju izrade sapuna i maski za lice. Praktične obuke su vezane za konkretne tehnološke postupke obrade bio-otpada i izrade bio-sapuna i maski za lice. Očekujemo dolazak predstavnika UNDP-a, predstavnika opštine Medveđa i medija.