Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Vesti

Novi vodič kroz usluge socijalne zaštite opštine Lebane

Novi vodič kroz usluge socijalne zaštite opštine Lebane nastao je uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i lokalne samouprave u okviru unapređenja usluga socijalne zaštite.

Osnovni cilj vodiča je da građane upozna sa pravima i merama materijalne podrške utvrđenim Zakonom o socijalnoj zaštiti i lokalnim odlukama, kao i sa uslugama socijalne zaštite koje mogu da ostvare; osnovnim podacima o ustanovama i drugim organizacijama koje obezbeđuju njihovo ostvarivanje, uslovima za korišćenje tih prava i usluga i potrebnim dokumentima, kao i mestu i načinu njihovog pribavljanja.

Vodič građani mogu besplatno dobiti u Centru za socijalni rad, nacionalnoj službi za zapošljavanje kao i na pultu u zgradi opštine Lebane.

Cilj izrade Vodiča jeste postizanje većeg stepena informisanosti građana Lebana o postojećim pravima i uslugama socijalne zaštite, posebno onih građana koji se iz brojnih razloga nalaze u stanju socijalne potrebe i kojima je potrebna podrška zajednice.

U Vodiču se nalaze informacije o propisima koji regulišu oblast socijalne zaštite, o pravima i uslugama socijalne zaštite koje se realizuju u opštini Lebane, kao i osnovne informacije o postojećim pružaocima usluga.

    

Izvor: Opština Lebane