Srbija Vesti

Obeležen Dan Kriminalističko-policijskog univerziteta

 

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović izjavio je danas, na obeležavanju Dana Kriminalističko-policijskog univerziteta, da u ovoj visokoškolskoj ustanovi treba razviti sistem koji će obezbediti da diplomirani oficiri policije, kada izađu sa fakulteta, budu u potpunosti spremni za posao.

„Hoću da sistem bude drugačiji, da možda školujemo manje ljudi, ali da ovaj univerzitet bude više i dublje vezan za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Da bude sistem koji će garantovati da će svaki student dobiti radno mesto u Ministarstvu u činu u kome je završio KPU“, rekao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo je odlučno da reši problem koji datira već 30 godina i hoće da uspostavi sistem u kome se na KPU gradi izuzetan oficir policije.

„Hoćemo da uspostavimo sistem koji gradi izuzetnog oficira policije, koji ima veliko znanje, koji je imao priliku da jedan deo školovanja uči i od drugih kolega iz inostranstva, koji je prošao specijalističke obuke i koji poznaje najsavremeniju tehniku i tehnologiju“, rekao je Stefanović.

Ministar je poručio da od oficira policije očekuje da steknu znanja za rešavanje najsloženijih zadataka, ali i da umeju da razgovaraju sa decom i uče ih bezbednom ponašanju, da adekvatno reaguju u različitim situacijama, talačkim krizama, situacijama u kojim ljudi žele sebi da naude, da umeju da razgovaraju sa njima i ubede ih da postupe drugačije.

Kao novinu u radu KPU, ministar Stefanović je predložio uključenje profesionalnih policajaca u nastavu, koji bi studentima preneli praktično znanje i iskustvo.

Stefanović je istakao da je u poslednjih godinu i po dana posao u Ministarstvu unutrašnjih poslova dobilo 420 diplomiranih studenata Kriminalističko-policijskog univerziteta.

Reforme koje je sprovelo Ministarstvo, kako je naveo Stefanović, omogućile su da svaki pripadnik Ministarstva ima važnu ulogu u sistemu bezbednosti, kao i mogućnost da se tokom karijere školuje i napreduje isključivo zahvaljujući radu i rezultatima.

Rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta Dane Subošić istakao je da je ova visokoškolska institucija krajem prošle godine uspela da se akredituje kao univerzitet.

(Kraj)