Jug Srbije Kultura Lebane Vesti

Obeležen Dan srednje Tehničke škole „Vožd Karađorđe“ u Lebanu

Svečanom priredbom, u sali Doma kulture „Radan“ u Lebanu, obeležen je Dan srednje Tehničke škole „Vožd Karađorđe“.

 

U sali Doma kulture „Radan“ u Lebanu, obeležen je Dan srednje Tehničke škole „Vožd Karađorđe“ u prisustvu predstavnika lokalne samouprave, učenika, njihovih roditelja, zaposlenih u školi, direktora drugih škola i mnogobrojnih gostiju.

 

   

   

 

Prigodnim programom, u ime srednje tehničke škole „Vožd Karađorđe“ predstavili su se učenici: Aleksandra Jovanović, Veljko Veličković, Emilija Stevanović, Anđela Anđelković, Jana Jović, Jovana Đorđević, Predrag Milošević, Marijana Icić, Teodora Micković, Kristina Kostić i Bogdan Mihajlović na čelu sa profesorima Marko Todorović i Aleksandar Vasiljković, što su prisutni nagradili gromoglasnim aplauzom.

Srednja tehnička škola „Vožd Karađorđe“ u Lebanu ima dugu tradiciju. Srednje obrazovanje za proizvodna zanimanja u ovoj opštini započinje 1947. godine. Tada je prva generacije učenika pošla u Zanatsku školu učenika u privredi mešovitog tipa. Škola je imala metalsku, tekstilnu, grafičku, trgovinsku, ugostiteljsku i drvoprerađivačku struku.

Početak rada i dalji razvoj Srednje tehničke škole na najbolji način ilustruju društveni razvitak ovog dela juga Srbije. Društvena sredina na prostoru Medveđa – Lebane – Bojnik, u godinama posle Drugog svetskog rata, u novim društvenim i ekonomskim uslovima započinje svoje krupne, intezivne promene. To su značajne godine razvoja u svim sferama društvenog i privrednog života u Lebanu. U tom periodu niču prvi društveni objekti a promenama biva zahvaćena i celokupna društvena sredina. Šezdesetih godina počinje da se razvija tekstilna, metalna i grafička industrija, a nešto kasnije Lebane se orijentiše na organizovaniji vid razvoja poljoprivredne proizvodnje, javljaju se potrebe za novim i stručnim kadrovima koji bi svojim znanje, umećem i sposobnošću omogućili brži razvoj ove opštine. Kao rezultat svega ovoga broj učenika u Lebanu počinje znatno da se uvećava a samim tim dolazi do daljeg razvoja Srednje tehničke škole.

Tekstilni kombinat „15. Maj Eksportekst“ 1964. godine formirao je tekstilnu školu sa praktičnom obukom, iste godine doneta je odluka da se izgradi nova školska zgrada u blizini Osnovne škole „Radovan Kovačević – Maksim“. Zgrada je planirana sa spratom i prizemljem, kabinetima, učionicama i kancelarijama. U proleće 1966. godine uređen je park u školskom dvorištu a 1969. godine asfaltiran je ulaz u školu i školsko dvorište.

Za svoje postojanje i razvoj Srednja tehnička škola mnogo duguje preduzećima i organizacijama u Lebanu, kao i roditeljima koji su bili zainteresovani za njeno postojanje. Njihova pomoć i pomoć opštine Lebane 1968. godine omogućila je izgradnju moderne fiskulturne sale.

Nekoliko godina kasnije, tačnije 1973. godine konstituisana je škola za radnike „25. maj“ koja je radila do 1976. godine, kada je integrisana sa Gimnazijom „Sojan Ljubić“ Iste godine škola je dobila centralno grejanje. Pri centru su postojale dve organizacije udruženog rada od kojih je jedna za proizvodna zanimanja, a 1991. godine ona prerasta u Srednju tehničku školu sve do 03. novembra 1993. godine kada registracijom dobija današnji naziv STŠ VOŽD KARAĐORĐE.

Od osnivanja pa sve do današnjeg dana ova škola je pratila razvoj privrede u društvenom i privatnom sektoru i delila sudbinu transformacija i promena koje su je pratile. U ovoj školi je obrazovano više hiljade učenika u 15 struka i 55 zanimanja.

U ovoj školi obrazuju se kadrovi trećeg i četvrtog stepena stručne spreme: mašinstvo i obrada metala, saobraćaj i ekonomija, pravo i administracija, trgovina, tekstilstvo i kožarstvo. Smerovi prate interesovanja svojih učenika, kao i potrebe tržišta.

U školi danas postoje savremeno opremljeni kabineti i radionice za praktičnu nastavu a kroz brojne sekcije nastavnici se trude da odgovore svim potrebama učenika. U školskoj 2018/2019 godini nastava se odvija u 15 odeljenja.

   

   

   

   

Srednja tehnička škola „Vožd Karađorđe“ poseduje i odlično opremljenu biblioteku, koja prema poslednjem popisu ima 3.313 naslova. 

 

(Kraj)