Društvo Srbija Vesti

Od 28. aprila prijavljivanje građana za novčanu pomoć od 60 evra

Prijavljivanje građana za novčanu pomoć u iznosu od 60 evra će trajati od 28. aprila do 15. maja na adresi Uprave za trezor – idp.trezor.gov.rs.

Prijava putem kontakt centra će početi 5.maja. Dovoljno je da se jednom prijavite, a novac ćete dobiti najpre u maju, a zatim i u novembru.

Penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći ne treba da se prijavljuju, već će im novac automatski biti uplaćen.

 

infocentarjug.rs