Znaj i ti!

“Od ključne je važnosti da deca od najranijeg uzrasta razvijaju medijsku i informacionu pismenost “ – Jadranka Milanović – Savetnica za komunikacije UNICEF

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna?
Medijska pismenost znači osposobljavanje građana da pristupe, analiziraju, kritički vrednuju i kreiraju medijske sadržaje, i tako postanu aktivni učesnici u društvu; da znaju kako da koriste i razumeju medije i informacije; da imaju veštine da procene pouzdanost, tačnost i objektivnost izvora informacija; da mogu sami da stvaraju i šire informacije.
Medijska pismenost je od velike važnosti u današnje vreme kada se odigrava transformacija medija i medijskog prostora i kada su medijski sadržaji iz celog sveta postali lako dostupni putem interneta. Zato je neophodno da se stekne znanje i razviju veštine za korištenje medija, razumevanje informacija koje se nude i kritičku analizu vesti i sadržaja.

– Kako u savremenom digitalnom svetu razlikujete istine od laži?
Tačnost sadržaja i u tradicionalnim medijima i na digitalnim platformama mora da se proverava. Treba pažljivo gledati izvore vesti, analizirati ih, uporediti sa drugim izvorima. Kvalitetne vesti se baziraju na činjenicama, navode se detalji, osobe o kojima se govori, mesta na kojima se nešto desilo, bez interpretacije i davanja mišljenja.

– Koliko su lažne vesti ozbiljan problem za mlade?
Lažne vesti su problem svih – i mladih i starih. Živimo u vremenu koje se često naziva “doba post-istine”, u kojem su zamagljene granice između istine i fikcije. Zato je prioritet da se svi borimo protiv lažnih vesti i da promoviđemo medijsku i infomacionu pismenost i kritičko razmišljanje.

– Kako treba pristupiti medijskom obrazovanju dece? Kako se suočavate sa ovim izazovom na ličnom primeru?
Od ključne je važnosti da deca od najranijeg uzrasta razvijaju medijsku i informacionu pismenost imajući posebno u vidu da su internet i platforme društvenih medija postali najpopulatniji i najzastupljeniji oblik konzumiranja i delenja informacija među decom i mladima.
Medijsko opismenjavanje je dugoročan proces koji podrazumeva nove pedagoške strategije i godine učenja. Zato je potrebno da se ulaže i u nabavku opreme i u obuku nastavnika i roditelja i dece da bi deca bila informisana, angažovana i zaštićena od nasilja, zlostavljanja i iskorišćavanja preko digitalnih platformi.

– Da li medijsku pismenost treba uvesti kao školski predmet?
Neophodno je da sticanja znanja o medijima uključi u sve nivoe obrazovnog sistama i da se napuste prakse da se medijima bave samo medijski profesionalci i akademska zajednica. Podjednako je važno digitalno opismenjavanje, odnosno sticanje znanja o novim tehnologijama i načinima na koje one utiču na školovanje, zaposlenje, slobodno vreme.

Članci su rađeni u okviru projekta „ZNAJ I TI“ – Istraživačko novinarstvo u cilju povećanja medisjke pismenosti stanovnika opštine Medveđa i Jablaničkog okruga, koji finansijski podržava opština Medveđa a realizuje UG „Info centar juga“