Bojnik Jablanički okrug Jug Srbije Vesti

Odbornici u Bojniku usvojili rebalans budžeta

Obornici bojničke skupštine na danas održanoj 25. sednici usvojili su rebalans bužeta za ovu godinu koji je povećan za oko 30 miliona dinara.
Rebalansom budžet za 2018. godinu u Bojniku sada iznosi 559 miliona dinara. Kako je pojasnio predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović rebalansom su predviđenja dodatna sredstva u budžetu za učešće na konkursima.
„Morali smo da povećamo budžet za oko 30 miliona dinara kako bi opština Bojnik imala dovoljno sredstava za svoj deo učešća na konkursima i projektima koji nam predstoje. Naime planiramo da učestvujemo na konkursima kod ministarstava i drugih organizacija i ovim rebalansom smo predvideli ta sredstva“ istakao je Nebojša Nenadović.

  

Pored rebalansa budžeta odbornici su usvojili i završni račun bužeta za 2017. godini. Na današnjoj sednici usvojene su izmene i dopune programa poslovanja JP za vodosnabdevanje „Brestovac-Bojnik-Doljevac“ i JKP „Jedinstvo“ iz Bojnika, a data je i saglasnot za sporvođenje javnog konkursa za izbor direktora JKP „Jedinstvo“.
Odbornici bojničke skupštine usvojili su i odluku o izmeni i dopuni programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenja građevinskog zemljišta u 2018. godini. Usvojen je i pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za dodeljivanje sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama na teritoriji opštine Bojnik. Na kraju sednice odbornici su dali saglasnost na usvajanje odluke o socijalnoj zaštiti u opštini Bojnik.